Årsafslutning

I forbindelse med årsafslutning er det en forudsætning, at der er oprettet et regnskabsår, der med start- og slutdato angiver regnskabsårets længde.

Se mere om oprettelse af opsætning af regnskabsår her

Ved årsafslutning skal alle driftkonti nulstilles og resultatet skal bogføres under egenkapitalen. Det er muligt at gennemføre årsafslutningen flere gange – eks. er det nødvendigt i forbindelse med efterposteringer til et afsluttet år.

1. Klik på fanen Finans og derefter knappen Årsafslutning

2. Vælg det regnskabsår som skal afsluttes, ved at klikke på rullemenuen

Alle posteringer der dannes vil blive bogført på den sidste dato i det valgte regnskabsår.

3. Navngiv kassekladden der automatisk dannes ved årsafslutningen– eks. Årsafslutning XXXX

4. Vælg den finanskonto i balancen hvor årets resultat skal bogføres

5. Skriv navnet på den kontogruppe der indeholder alle driftkonti. Typisk vil det være en gruppe der hedder ”Resultat” „Resultatopgørelse“ el. lign. Begynd med at skrive navnet, så kommer foreslåede match fra kontoplanen

6. Skriv den posteringstekst som alle linjer i kladden skal bogføres med

7. Klik på knappen Gem

8. Klik Ok til boksen

Ved Ok oprettes der automatisk en kassekladde, hvor alle driftkonti nulstilles og årets resultat bogføres på den valgte konto.
Bemærk: Kassekladden skal manuelt bogføres