Beregn akkordregnskab på en sag

Det er muligt at beregne akkordregnskab på en sag i E-Komplet.

Forudsætningen for at kunne lave selve akkordregnskabet er, at der er indtastet et korrekt budget på sagen samt at medarbejderne skal have registreret deres anvendte timer. Når de to kriterier er opfyldt kan der beregnes akkordregnskab.

Det er muligt at lave akkordregnskab på både entreprise- og spjældsager så længe ovenstående er opfyldt.

OBS: Akkordberegningen skal manuelt indtastes i eget lønsystem. E-Komplet overfører ikke beregningen.

Søg den ønskede sag frem, der skal laves beregning på.

1. Tjek at budgettet er udfyldt på selve sagen, eller at der er udfyldt tal i kolonnen Forventet

OBS: til beregningen for akkordoverskud bruges beløbet der er indtastet i feltet Netto arbejdsløn (til akkord)

2. Tjek at der er indtastet timer i kolonnen Realiseret

Det er nu muligt at generere akkordregnskabet

1. Klik på knappen Hent akkordregnskab

Herefter åbnes et Excel ark op med.

2. Klik på knappen Aktivér redigering øverst oppe i arket

Det er nu muligt at tilrette skemaet så beregningsgrundlaget passer til jeres akkordmodel

1. Klik på pilen i kolonnen Arbejdstype og fravælg/tilvælg de kolonner der skal ligge til grundlag for beregningen

2. Klik på knappen OK

Feltet Løn i alt er herefter tilpasset, således at der kun beregnes akkord ud fra de valgte arbejdstyper.

Som udgangspunkt skal ekstraarbejde tilrettes i kolonnen for forventet budgettal på selve sagen. Hvis man gør dette, skal man ikke ændre noget i selve Excel arket, da beregningen her foretages på baggrund af de allerede indtastede forventede tal.

Alternativt kan man rette ekstraarbejde til i selve Excel filen.

1. Udfyld felterne for ekstraarbejde

Vær OBS på, at fradrag skal skrives med minus

Akkordsummen ændres nu ud fra det indtastede ekstraarbejde

For nogle faggrupper, skal der fratrækkes et lærlingetillæg før selve akkorden kan beregnes. Tillægget er forskelligt for hhv. 1., 2., 3. års lærlinge.

1. Udfyld satsen for tillægget i kolonnen Tillæg

Skal nogle medarbejdere vægtes mere eller mindre i akkordberegningen, kan dette tilpasses beregningen.

1. Udfyld hvilken procentsats medarbejderne skal vægtes med i kolonnen Vægt

Når alle tilpasninger er lavet, kan fordelingen af akkordoverskuddet aflæses direkte i Excel arket.

Selve overskuddet aflæses i kolonnen Overskud til fordeling

Mens fordelingen af akkordoverskuddet ift. den indtastede vægtning pr. medarbejder aflæses i kolonnen Akkordoverskud