Der er forskel på hvordan et bilag skal håndteres afhængigt af, hvor mange sider der er tilknyttet. Det er muligt at få en forhåndsvisning af et bilag inden det oprettes.

1. Klik på luppen ud for det enkelte bilag. Her vil du kunne se hvordan bilaget ser ud, om der er flere sider, om der er flere købsfakturaer i samme scanning eller om der blot er tale om et enkelt bilag.

Hvis bilaget ikke skal oprettes, klikkes der på skraldespanden for at slette det fra E-Komplet

1.1. Håndtering af flere scannede bilag

1. Marker de bilag du ønsker at oprette (et scannet bilag kan godt indeholde flere købsfakturaer)

2. Klik på knappen Opret købsfaktura

Herefter ses bilagene til højre i skæmbilledet. Alle sider vil som udgangspunkt være markeret. Dette ses nederst hvor alle sidemarkeringer er grønne.

1.2. Fravælg sider til bilag

Hvis bilaget indeholder flere fakturaer eller du har markeret flere bilag til oprettelse, skal de sider du ikke skal bruge fravælges. Dette kan gøres på to måder

1. Klik på knappen fravælg alle sider

Herefter vil det kun være side 1 der er valgt.

2. Det er også muligt at dobbeltklikke de sider der ikke skal bruges.

1.3. Tilvælg sider til bilag

Hvis alle sider er fravalgt og du skal markere en eller flere sider til oprettelse, kan du tilvælge siderne på følgende måder:

1. Klik på knappen Vælg alle sider

Herefter vil ALLE sider der er med i scanningen være valgt.

2. Det er også muligt at dobbeltklikke på de sider der skal bruges.

Herefter vil de sider der er markeret med grønt være valgt.