Bogføring af flere skannede fakturaer

Der er forskel på hvordan et bilag skal håndteres afhængigt af, hvor mange sider der er tilknyttet. Det er muligt at få en forhåndsvisning af et bilag inden det oprettes. Dette gøres ved at klikke på knappen Vis. Her vil man kunne se hvordan bilaget ser ud, om der er flere sider, flere købsfakturaer i samme indscanning eller om der blot er tale om et enkelt bilag på 1 side.

Hvis bilaget ikke skal oprettes, klikkes der på knappen Slet for at fjerne det fra E-Komplet.

Se hvordan du bogfører selve bilaget Bogføring af PDF faktura

1. Marker de scannede bilag du ønsker at oprette (Et indscannet bilag, kan indeholde flere købsfakturaer)

2. Klik på knappen Opret

Herefter kommer nedenstående billede frem. Side 1 vil altid have markeret i boksen Er vedhæftet.

3. Indeholder købsfakturaen flere sider end 1, klikkes der på knappen Næste side

4. Marker i boksen Er vedhæftet ud for de sider der skal vedhæftes købsfakturaen.

5. Når købsfakturaen bogføres er det kun de sider der har markeret i boksen Er vedhæftet, der bliver bogført med som dokumentation. De øvrige sider står tilbage og er klar til næste bogføring.