Delvis udligning

Ved registrering af indbetalinger / udbetalinger kan man foretage en delvis udligning af enten en salgs- eller købsfaktura. Systemet vil herefter holde styr på restbeløbet på de pågældende salgs- og købsfakturaer.

Ved modtagelse af en indbetaling, der er mindre end fakturabeløbet, skal man selv indtaste det modtagne beløb under udligninger.
Gå til Finans → Opret postering og indtast fakturanummeret i feltet ”Faktura”. Herved overføres fakturabeløbet til feltet ”Beløb”. Såfremt indbetalingen er mindre end dette beløb, så tryk på knappen ”+”. Knappen vises først efter indtastning af enten kontonummer eller fakturanummer.
Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Det er nu muligt at indtaste det indbetalte beløb i feltet ”Udligning”, og derefter tryk på ”Gem”.
Nu overføres dette beløb til feltet ”Beløb”, og det kan herefter bogføres. Restbeløbet på den valgte faktura vil nu blive opdateret til det faktiske restbeløb efter indbetaling.

Såfremt en indbetaling dækker flere fakturaer er det nødvendigt at indtaste det modtagne beløb per faktura.
Gå til Finans → Opret postering og indtast debitornummeret i feltet ”Konto”.
Herefter vises knappen ”+” – tryk på denne og nu fremkommer nedenstående skærmbillede:

Der vises alle ikke udlignede fakturaer på den valgte debitor / kreditor. I ovenstående skærmbillede er vist en debitor med 2 forfaldne fakturaer.
Trykker man på firkanten til venstre på en linje vil hele fakturabeløbet / restbeløbet blive overført til feltet ”Udligning”.
Det er også muligt at indtaste det udlignede beløb i feltet ”Udligning”.
Det er først muligt at trykke på ”Gem” når totalen i øverste højre hjørne er lig med nul.
Når du trykker ”Gem” overføres det samlede beløb til feltet ”Beløb”, og kan herefter bogføres.
Restbeløbet på de valgte fakturaer vil nu blive opdateret til det faktiske restbeløb efter indbetaling.

Ønsker man efterfølgende at se hvilke udligner, der er foretaget på en debitorpostering, så skal man finde den pågældende debitor, og trykke på knappen ”Posteringer”.
Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

I ovenstående kan man se på nogle fakturaer, at fakturabeløbet ikke er lig med restbeløbet. Der er derfor foretaget en delvis udligning på disse fakturaer. Dette vises også med typen ”Delvist udlignet” i feltet ”Udlignet”.
Knappen ”Vis udligninger” er kun aktiv, når der er foretaget udligninger på den aktuelle postering.
Trykker man på knappen ”Vis udligninger”, så fremkommer nedenstående skærmbillede:

Skærmbilledet viser alle udligninger, der er foretaget på en postering. I dette tilfælde er indbetalingen udlignet på 1 faktura.
Trykker man på knappen ”Slet” vil alle udligner blive slettet, og indbetalingen vil blive markeret som ikke udlignet.
Trykker man på knappen ”Ret” fremkommer nedenstående skærmbillede, og man kan ændre i alle udligningerne:

Ønsker man at ændre / flytte en af de udlignede poster til en anden faktura, kan man søge efter fakturaen i feltet ”Søg”.
Herved indsættes fakturaen på linjerne, og man kan nu flytte det udlignede beløb fra en faktura til denne faktura.

Ved dannelse af rykkere er det fakturaens restbeløb, der rykkes for, og såfremt det er sat på rykkerrapporten vil fremgå af denne.

Ved dannelse af en betalingsfil er det fakturaens restbeløb, der dannes en betaling for.