Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Sidste revision Begge sider næste revision
dokumentation_af_roller [2019/12/17 13:42]
rikke oprettet
dokumentation_af_roller [2019/12/18 11:38]
Marie Greve Brandt
Linje 2: Linje 2:
 ====== Dokumentation af roller ====== ====== Dokumentation af roller ======
  
-===== Roller ​på pc =====+Nedenfor finder I en oversigt over de forskellige roller og deres funktioner i E-Komplet. Hvis I har spørgsmål til dette eller ønsker hjælp til opsætningen af roller, bedes I venligst kontakte vores support ​på tlf. 70 60 55 95.  ​
  
-==== Administrator ==== +{{:playground:roller_1.png?​nolink|}} 
-**Adgang:**  +{{:playground:roller_2.png?​nolink|}} 
-Fanerne Start, Kreditorer og Administration  +{{:playground:roller_3.png?​nolink&​600|}} 
- +{{:playground:roller_4.png?​nolink|}}
-**Undtagelser (ingen adgang til):** +
- +
-Fanen Kreditorer: punkterne Kreditorer, Købsfaktura og Betaling +
-Fanen Administration:​ knappen Momsindstillinger under punktet Finans og knappen Standardlinjer under punktet Debitorer +
- +
-==== Bogholder ==== +
-**Adgang:**  +
-Fanerne Start, Finans, Debitorer, Kreditorer, Sager, Planlægning og Administration  +
- +
-**Undtagelser (ingen adgang til):** +
- +
-Fanen Administration:​ knappen Brugere under punktet Generelt +
- +
-==== Entrepriseleder ==== +
-**Adgang:**  +
-Fanerne Start, Debitorer, Kreditorer, Sager, Planlægning og Administration +
- +
-**Undtagelser (ingen adgang til):** +
- +
-Fanen Debitorer: knappen Forfaldsoversigt under punktet Debitorer, knappen Kontoudtog under punktet Rapporter +
-Fanen Kreditorer: knappen Forfaldsoversigt under punktet Kreditorer og knapperne Kontoudtog og Forfaldsoversigt under punktet Rapporter +
-Fanen Administration:​ knappen Momsindstillinger under punktet Finans, knappen Standardlinier under punktet Debitorer, knapperne Ikke-godkendte købsfakturaer og Godkendere under punktet Kreditorer, knappen Slet sag under punktet Sager og knappen Brugere under punktet Generelt +
- +
-==== Ledelse ==== +
-**Adgang:**  +
-Fanerne Start, Debitorer, Kreditorer, Sager, Planlægning og Administration  +
- +
-**Undtagelser (ingen adgang til):** +
- +
-Fanen Debitorer: punktet Debitorer +
-Fanen Kreditorer: punktet Kreditorer +
-Fanen Administration:​ knappen Momsindstillinger under punktet Finans, knappen Standardlinier under punktet Debitorer, knappen Slet sag under punktet Sager og knappen Brugere under punktet Generelt +
- +
-==== Beholdningsstyring ==== +
-Skal kombineres med en Administrator-,​ Bogholder-, Entrepriseleder- eller Ledelsesrolle.  +
- +
-**Adgang:** Fanen Sager og udelukkende knapperne Beholdningsstyring og Beholdningshistorik  +
- +
-==== Godkender ==== +
-Skal kombineres med en Administrator-,​ Bogholder-, Entrepriseleder- eller Ledelsesrolle.  +
- +
-**Adgang:** Fanen Administration og udelukkende knappen Ikke-godkendte købsfakturaer under punktet KreditorerDer kan godkendes for alle. +
- +
-==== Planlægger ==== +
-Kan bruges alene eller kun kombineres med rollerne Montør og Formand.  +
- +
-**Adgang:** Fanen Planlægning  +
- +
-**Undtagelser (Ingen adgang til):**  +
- +
-Knappen Aftaler +
- +
-==== Timegodkender ==== +
-Kan bruges alene eller kun kombineres med rollerne Montør og Formand.  +
- +
-**Adgang:** Fanen sager og udelukkende punktet Timer.  +
- +
-Rollen er beregnet til at godkende og oprette timer på andre brugere. +
- +
-==== Fakturagodkender ==== +
-Kan bruges alene eller kun kombineres med rollerne Montør og Formand.  +
- +
-**Adgang:** Fanen sager og udelukkende knappen Mine ikke-godkendte købsfakturaer.  +
- +
-Rollen er beregnet til at godkende de fakturaer som den pågældende bruger er godkender på +
- +
-==== Supportansvarlig ==== +
-Skal kombineres med en Administrator-,​ Bogholder-, Entrepriseleder- eller Ledelsesrolle.  +
- +
-**Adgang:** Telefonisk kontakt til E-Komplet Support +
- +
-===== Roller på app ===== +
- +
-==== Timeregistrering:​ ==== +
-App-light bruger +
- +
-**Adgang:** Kun adgang til knappen tidsregistrering på appen. Mulighed for at registrere forudsætter at der er oprettet en arbejdsseddel til vedkommende. Denne rolle overstyrer alle andre roller på app og skal derfor IKKE kombineres med andre roller. +
- +
-==== Montør: ==== +
-App bruger +
- +
-**Adgang:** Knapperne Arbejdssedler,​ Tidsregistrering,​ Kalender og Beskeder samt indstillinger.  +
- +
-==== Montør – opret debitor: ==== +
-App bruger +
- +
-**Adgang:** Knapperne Arbejdssedler,​ Tidsregistrering,​ Kalender, Opret kunde og Beskeder samt indstillinger. +
- +
-==== Montør – opret sag: ====  +
-App bruger +
- +
-**Adgang:** Knapperne Arbejdssedler,​ Tidsregistrering,​ Kalender, Opret sag og Beskeder samt indstillinger. +
- +
-==== Formand: ====  +
-App bruger +
- +
-**Adgang:** Knapperne Opret sag, Arbejdssedler,​ Tidsregistrering,​ Kalender, Beskeder og Opret kunde samt indstillinger. Rollen har mulighed for at kunne timeregistrere for andre.+