Eniig servicesager

Inden selve opsætningen laves, anbefaler vi, at der oprettes en specifik sagsgruppe til Eniig Servicesager med en tilknytning til de relevante kvalitetssikringsskemaer. Læs mere om oprettele af sagsgrupper her: Opret en sagsgruppe

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Sagsindstillinger under punktet Sager

2. Sæt flueben i boksen Brug Eniig Gasservice

3. Udfyld resten af boksen Eniig Gas Service – Indstillinger, med korrekt brugernavn og kodeord

4. Udfyld boksen Eniig Gas Service – Sagsoprettelse

Sagsnavn: Giv sagen et sigende sagsnavn. F.eks.: Eniig [Startdato] – [Apparat] Brug oplysningerne fra Eniig aftalen ved at sætte oplysningerne i flettefelter [ ] (tast Alt Gr + 8 eller 9)

Sagsgruppe: Vælg i listen blandt de oprettede sagsgrupper
Sagsansvarlig: Vælg i listen blandt de sagsansvarlige
Sagsnummer: Vælg mellem nummerserien for spjæld sager eller servicerapportnummeret fra Eniig

5. Udfyld boksen Eniig Gas Service – Målerstand gennem kvalitetssikring

Der medsendes kun oplysning på 1 spørgsmål, så hvis eks. 1. prioritet er udfyldt på kvalitetsskemaet vil denne værdi blive medsendt, mens de øvrige værdier ikke kommer med.
Eks. vil 3. prioritet kun komme med hvis prioritet 1 og 2 ikke er udfyldt.

6. Klik på knappen Gem

1.1. Klargør servicesagen

1. Klik på fanen Sager og derefter knappen Servicerapporter under punktet Eniig

2. Klik på knappen Hent fra Eniig

Efterfølgende bliver sagerne indlæst fra Eniig

3. Opret debitoren i systemet. Se vejledningen for Opret ny debitor her:Opret debitor

4. OBS: Husk at indsætte serviceaftalenr. på debitorkortet

Er din debitor allerede oprettet, er det også her du blot kan indsætte serviceaftalenummeret fra Eniig.

5. Klik på knappen Opret Sag i kolonnen Handlinger

6. Klik på knappen Gå til sag

7. Klik på boksen Arbejdssedler, for at redigere oplysningerne

8. Vælg en dato

9. Vælg en ansvarlig medarbejder fra listen eller ved at søge på vedkommende

10. Klik på knappen Gem og opret ny aftale (Bruges der ikke planlægning klikkes der blot på knappen Gem)

11. Kontroller at oplysningerne på aftalen er korrekte (Bruges der ikke planlægning, springes dette punkt over)

12. Klik på knappen Gem (Bruges der ikke planlægning, springes dette punkt over)

Servicesagen er nu korrekt oprettet og afventer montørens udførsel.

1.2. Rapportering af servicesag

1.2.1 Opret filter

Når montøren er færdig med servicesagen og meldt den udført, kan opgaven rapporteres tilbage til Eniig. Det vil være en rigtig god idé at lave et filter, så det er nemt at overskue hvilke sager der er klar til fakturering.

1. Klik på fanen Sager og derefter knappen Servicerapporter under punktet Eniig

2. Sæt kolonnen Arbejdssedler udført til Ja og kolonnen Status til Hentet og tast Enter

3. Klik på boksen Intet valgt

4. Udfyld boksen med navn på filtret eks.: Klar til fakturering og klik på knappen Gem

Næste gang vil filtret således være klar til brug

1.2.2. Rapporter til Eniig

1. Klik på fanen Sager og derefter knappen Servicerapporter under punktet Eniig

2. Klik på knappen Kopier til Eniig aftale

Efterfølgende kommer der en information i bunden af skærmen

Der er 4 forskellige beskeder der kan gives:

1. Intet data at overføre
2. Kopiering af (antal) linjer udført
3. Kopiering af (antal) linjer og målerstand udført
4. Kopiering af målerstand udført

3. Klik på knappen Ret

4. Kontrollér at alle oplysninger og aflæsninger er ok. Tilføj evt. en besøgsbemærkning

5. Tjek fanen for reservedele

Den pris der vises er bruttoprisen + 25 % (standard efter aftale med Eniig)

6. Klik på knappen Send til Eniig

7. Når overførslen er gået igennem, vil der i kolonnen Status stå Overført

Fejler overførslen ved afsendelsen vil i stedet i kolonnen Status stå Fejlet. Her er det vigtigt at Eniig kontaktes, da E-Komplet ikke kan hjælpe med at fejlsøge