Fortrolighedspolitik for E-Komplets app

1. Datasikkerhed

1.1 E-Komplet har i videst muligt omfang truffet foranstaltninger til opretholdelse af datasikkerhed, herunder hindret tredjeparts uberettiget adgang til dine data. Vi kan dog ikke garantere, at app’en er fuldt ud sikret.

1.2 E-Komplet er ikke ansvarlig for, at oplysninger kommer til tredjeparts kendskab som følge af fejl i datatramission eller ved tredjeparts indtrængen på datatransmissionsforbindelsen.

1.3 Du er forpligtet til straks at underrette E-Komplet om uregelmæssigheder, du måtte blive opmærksom på vedrørende data og brugersikkerhed herunder eventuel misbrug af personlige oplysninger.

2. Brug, opbevaring og videregivelse af dine personlige oplysninger mv.

2.1 Ved brug af E-Komplets app kan der til brug for identifikation samt af sikkerhedsmæssige hensyn ske registrering af login-informationer og data om det anvendte system (anvendt operativsystem samt data om installationen og enheden). Såfremt E-Komplets app anvendes til at tage billeder, vil placering mm. blive medtaget i billedet.

2.2 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

3. Brug af cookies

3.1 E-Komplets app kan gøre brug af cookies, som E-Komplets app lægger på din enhed, og som identificerer enheden overfor E-Komplets app. Cookies anvendes med det formål at overføre eller lette overførslen af kommunikationen eller for at levere de funktioner/ydelser, som du forespørger.