Hotfix den 27.04.17

  • Excel rapporter: Opdateret layout i Excel rapporter, giver et bedre overblik og alle overskrifter låst ved scroll i udtrækket
  • Ved oprettelse af sager vises nu med debitoradressen
  • Planlægning: Debitoradresse vises ved søgning
  • Ny Betalingsfil: Ved ændring af betalingsdato til senere end forfaldsdato, fremkommer nu dialogboks (T8229)
  • Sager: Timeregistrering - debitornavn og sagsnavn vises nu (T8291), afsluttede sager - sagsnavn vises nu (T8291)
  • Finans: Kontoplan →Posteringer - Lup ved bilagsnummer kan nu vise købsfakturaer (T8314)