Indlæsning af FI-indbetalinger

Filformatet skal være PBS eller SEK2 for at kunne indlæse bankfilen i E-Komplet.

1. Klik på fanen Finans og derefter knappen Import

2. Klik på knappen Indlæs fil

3. Udfyld boksen med relevant Finanskonto – din bankkonto. OBS kontoen skal vælges, for at der kan indlæses korrekt.

4. Vælg hvilken fil du ønsker at indlæse ved at klikke på Vælg fil – og derefter vælge filen – typisk fra listen under Overførsler

5. Klik på knappen Åbn

6. Hvis du ønsker en anden filbeskrivelse en selve filnavnet, indtastet dette i feltet Beskrivelse

OBS: dette er kun en beskrivelse til selve filen og er ikke en tekst der kommer med på de enkelte indbetalinger.

7. Klik på knappen Indlæs fil

Der vises nu nedenstående oversigts billede af din indlæste fil

1.1.1. Kontrol og tilrettelser af indlæsning

1. Tjek kolonnen Status om alle linjer er ok, eller om der er linjer der giver problemer. Du kan sammenligne antallet af linjer i kolonnen Status med kolonnen Antal

2. Klik på knappen Ret

3. Se listen af indbetalinger igennem

Forklaring af status kolonne:

Ok: Der et lige match mellem indbetaling og faktura der henvises til i betalingsident.
Overudlignet: Der er indbetalt mere end den faktura der henvises til i betalingsident.
Underudlignet: Der er indbetalt mindre end den faktura der henvises til i betalingsident.
Ingen faktura: Der kan ikke findes et match i E-Komplet på den faktura der henvises til i betalingsident, og betaling kan derfor ikke indlæses.

4. Rediger i de indbetalinger hvor det er nødvendigt. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger

Betalingslinjen vises nu i rubrikken Stamdata

Eks. indbetaling med status: Ingen faktura

5. Vælg debitor der skal indbetales til ved at søge i feltet Debitor

6. Når debitor er valgt, kan du klikke på +, for at vælge hvilke åbne fakturaer på debitoren der skal udlignes

7. Når alle rettelser til linjen er lavet, klikkes der på knappen Gem

8. Når alle rettelser til indbetalingsfilen er lavet klikkes der på knappen Gem

1.1.2. Bogføring af FI indbetaling

I oversigtsbilledet ses betalingsfilen. Der kan nu bogføres på to måder:

A:

1. Klik på knappen Opret kassekladde for at kunne gennemse betalingerne igen inden der bogføres

Der åbnes nu en boks op med information om de betalinger der tages med i kassekladden

2. Er du enig i informationen, klikker du på knappen OK

Der kommer nu en boks frem med information om at kassekladden er oprettet.

3. Klik på knappen OK hvis du ønsker at åbne kassekladden med det samme.

Det er også muligt at finde kassekladden under fanen Finans og knappen Kassekladder

4. Kig kassekladden igennem og klik på knappen Bogfør kladde for at bogføre indbetalingerne

B:

Det er muligt at bogføre direkte inde fra betalingsfilen.

1. Klik på knappen Bogfør, for at bogføre betalingsfilen med det samme.