Opsætning af konti til årsafslutning

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Indstillinger under punktet Finans

2. Under punktet Årsafslutningsindstillinger vælges hvilken konto og hvilken kontogruppe der skal bogføres årsafslutning på. De vælges ved at klikke på pilen i boksen og scrolle ned igennem kontooversigten.

OBS: som udgangspunkt er der intet valgt i listen. Det er derfor vigtigt aktivt at gemme de korrekte konti, for at det slår igennem når selve årsafslutningen skal laves.

Årets resultat skal være den finanskonto i balancen hvorpå årets resultat skal bogføres.

Resultatgruppen skal være den kontogruppe, der indeholder alle driftkonti.

3. Klik på knappen Gem