Kommunikation via app til kontor

Der er flere måder en montør kan give kontoret en besked på via app'en. Nedenstående beskrives 3 forskellige måder og hvad de er beregnet til i systemet.

Sagsnoter er beregnet som intern kommunikation. Eks. beskrivelse af dørkode, relevante beregninger mv.

På app ses den her:

På kontoret ses den her:

Note fra montør er beregnet til at montøren kan beskrive hvad der er lavet på sagen. Note fra montør kan bruges eksternt og bl.a. tages med på salgsfaktura.

På app ses den her:

På kontoret ses den her:

På salgsfaktura ses den her:

Note på timeregistreringer er beregnet som en besked til kontoret om hvad timerne er brugt til el. lign.

På app ses den her:

På kontoret ses den her:

Denne registrering kan komme med på salgsfaktura, men kræver specifik opsætning for dette. Læse mere her: Brug timespecifikation