Bogføring af elektroniske købsfakturaer

Forudsætninger Denne manual omhandler udelukkende bogføring af elektroniske købsfakturaer.
Ved bogføring af varekøb på en sag kan man vælge, at alt varekøb bogføres på den samme finanskonto, f.eks. ”Varekøb”. Ønsker man differentieret bogføring af varekøb har man mulighed for at angive konteringen på den til sagen tilknyttede sagsgruppe.

Eksempel Sagsnummer: 2010 – Arbejdstøj
Sagsgruppe: Arbejdstøj
Finanskonto – varekøb: 2010 – arbejdstøj

Når en medarbejder bestiller arbejdstøj skal vedkommende oplyse sagsnummer ”2010”, og den modtagne elektroniske købsfaktura vil så automatisk blive bogført på finanskonto ”2010 – arbejdstøj”.

Sagsnummer: 2030 – Telefoni
Sagsgruppe: Telefoni
Finanskonto – varekøb: 2030 – telefoni

Her oplyser man sin leverandør, at købsfakturaer skal markeres med sagsnummeret ”2030”, og når man automatisk modtager købsfaktura på telefoni, vil den automatisk blive bogført på finanskonto ”2030 – telefoni”.

Når man modtager en elektronisk købsfaktura vil systemet automatisk bogføre denne, og bogføring vil ske enten på finanskonto gældende for alle købsfakturaer eller finans-konto angivet på den til sagen tilknyttede sagsgruppe.
Sti: Administration → Finans: Indstillinger Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

I den ”røde boks” skal man angive en finanskonto, hvor alle købsfakturaer automatisk vil blive bogført på.
Bemærk at denne finanskonto kun vil blive anvendt, såfremt der ikke er angivet en finanskonto på den til sagen tilknyttede sagsgruppe.

Sagsgrupper Såfremt man ønsker differentieret bogføring af elektroniske købsfakturaer skal man angive en finanskonto på den til sagen tilknyttede sagsgruppe.
Sti: Administration → Sager → Sagsgrupper Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet
Klik Opret Herved fremkommer nedenstående skærmbillede, og det er muligt at oprette sagsgrupper:

I den ”røde boks” kan man nu angive, hvilken finanskonto varekøb skal bogføres på.