Lønintegration

Forudsætninger Integrationen fra E-Komplet til Bluegarden (Dataløn) kan overføre timeregistreringer til brug for beregning af løn i ”Bluegarden”.
Det forudsætter at man har en aftale med ”Bluegarden” om anvendelse af ”Bluegarden” til beregning af løn.
Der henvises til følgende dokumentation fra ”Bluegarden”:
1. Løndeleoversigt
2. Dataløn – Import og eksport af data, september 2012
Ovenstående dokumentation kan findes på Bluegardens hjemmeside.

I Dataløn kan lønnen specificeres ved angivelse af løndele. Den enkelte løndel kan kun anvendes 1 gang.
Man skal derfor i nedenstående skærmbillede bestemme, hvilke ”løndele” der skal summeres i hvilke løndele.

Se videoen med hvordan man opsætter løn her.

Eksempel:
100 Montørtimer Normaltimer 1
105 Akkordtimer Normaltimer 1
Herved summeres alle timeregistreringer på art 100 og 105 i løndelen ”Normaltimer 1”.
Dette medfører at medarbejderne på lønseddel kun kan se ”Normaltimer 1”, og ikke både ”Montørtimer” og ”Akkordtimer”.
Ønsker man dette specificeret skal opsætningen se således ud:
100 Montørtimer Normaltimer 1
105 Akkordtimer Normaltimer 2
Det er derfor vigtigt, at man er bekendt med de muligheder som ”Bluegarden” giver ved import fra eksterne systemer.
Sti: Administration → Løn→ Instillinger→ Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet:
Arbejdsgivernummer Her angives det arbejdsgivernummer man har fået af ”Bluegarden”. Det er ikke muligt at overføre uden dette.

Løndel Alle oprettede løndele vil automatisk blive vist, og de løndele der anvendes til timeregistrering skal tilknyttes en løndel.

Løndel Løndelen anvendes til overførsel til ”Bluegarden” samt identifikation af løngrundlaget i ”Bluegarden”.
Såfremt en løndel ikke er tilknyttet en løndel, og der er registreret timer på den pågældende løndel vil disse timer ikke blive overført til ”Bluegarden”.
Skema til løndele i Bluegarden/Dataløn

Lønperioder Ved beregning af lønforslag på grundlag af timeregistreringer vil systemet beregne for en bestemt periode.
Det er derfor nødvendigt at oprette og vedligeholde lønperioder, der angiver et datointerval som timeregistreringer summeres over.
Sti: Administration → Løn→ Periode Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet:
Type Her kan vælges mellem ”Måned” og ”14. Dage”.
Vælger man ”Måned” vil systemet automatisk danne perioder med start den første dag i måneden, og slut den sidste dag i måneden. Er startdatoen i en måned, vil den første periode starte på start datoen, men slutte på den sidste dag i den måned start datoen ligger.
Vælger man ”14. Dage” vil systemet automatisk danne en periode på 14. Dage beregnet fra den indtastede ”Start dato”.

Start dato Her angives den første dag i den første lønperiode.

Beskrivelse Her kan man selv angive en beskrivelse for lønperioderne. Normalt er dette ikke nødvendigt, da systemet automatisk vil generere en beskrivelse.

Antal Det antal lønperioder som systemet skal oprette.

Termin De mulige lønterminer er:
Lønterminsgruppe 14-dages løn – udbetaling i ulige uger 24 Til disposition torsdag
25 Til disposition fredag

Lønterminsgruppe 14-dages løn – udbetaling i lige uger
34 Til disposition torsdag
35 Til disposition fredag

Lønterminsgruppe Månedsløn 41 Månedsløn der udbetales forud
51 Månedsløn der udbetales bagud

Løndele Før beregning af løngrundlaget er det nødvendigt at de enkelte løndele har den korrekte kostpris, da det er denne som anvendes ved lønberegning.
Dette opsættes under Administration → løn → løndele. Der henvises manual til opsætning af løndele.

Beregning af løngrundlag udføres på grundlag af timeregistreringer, og det er derfor vigtig at sikre sig, at alle timer er registreret korrekt før løngrundlag overføres til ”Bluegarden”.
Løngrundlag beregnes som følger:
Sti: Finans → Løn → Lønkørsel

Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet:
Lønperiode Ved igangsætning vælges den lønperiode, der skal beregnes for. Efter valg af lønperiode vil systemet automatisk vise løngrundlaget.

Løntermin Før overførsel til ”Bluegarden” skal der vælges en ”Løntermin” Systemet vil automatisk indsætte ”Løntermin” fra ”Lønperiode”.
Er der ikke tilknyttet en ”Løntermin” til lønperioden kan man indtaste en manuelt.

Hent lønfil Efter kontrol af løngrundlag skal man have dannet en fil til ”Bluegarden”.
Tryk på knappen ”Hent lønfil”, hvorefter filen kan gemmes hvor man ønsker det. Herefter skal man i ”Bluegarden” vælge filen til import.

Hent lønoversigt Muligt at udskrive lønberegning.

Hent lønspecifikation Muligt at udskrive lønspecifikation.

Luk periode Efter beregning af løngrundlag og import til ”Bluegarden” er det muligt at lukke lønperioden, således der ved en fejl ikke beregnes løn igen. Dette gør man ved at trykke på knappen ”Luk perioden”.
Det er til enhver tid muligt at åbne en periode igen.