Opdatering den 21.03.17 (samlebetaling)

Det bliver nu muligt, at påsætte enkelte eller flere kreditorer til at skulle samlebetales - en samlebetaling indeholder alle de købsfakturaer og kreditnotaer der er udvalgt til betaling. Find en vejledning til hvordan du laver en sådan fil her.

 • Opsætning på kreditor (klik her for vejledning)
 • Kreditnotaer er med på „Ny betalingsfil“
 • Knap til samlebetalinger for alle kreditorer på „Ny betalingsfil“
 • Ny formatering af fakturanummer tekst på bankfil
 • Rettelse til fejl hvor forkert beløb blev anvendt til betaling

Det bliver nu muligt, at indlæse FIK indbetaler i filformatet SEK2. Denne fil indlæses under Finans → Import.

Der bliver mulighed for, at registrere timer for andre, hvis man har rollen formand. Når man i App'en søger sagen frem på formandssiden (under timeregistrering), får man vist de medarbejdere, der har arbejdssedler på sagen.
OBS: I App'en hedder rollen pt holdleder, dette vil være ændret til formand ved næste App opdatering.

Rollen som formand opsættes i E-Komplet under Administration → brugere, og sættes på de enkelte brugere.

Formandsrollen sættes på sagen, ved oprettelse af spjæld/entreprise og vises under E-Ark→Sagsdetaljer

 • Ny Excel export, så bl.a. store udtræk fungerer
 • Finanskonto fra/til (Finans→Rapporter→Kontospecifikation) (U2785)
 • Sortering på løndel drop-down (Administration→Løn→Indstillinger)
 • Tilføjet kolonnen „Bankaftale“ til Kreditorer→Kreditorer (T7476)
 • Tilføjet kolonnen „Brug timespecifikation“ til Debitorer→Debitorer (T7476)
 • Editor til nummerfølge (Administration→Generelt→Nummerfølge)
 • Forbedret validering af nummerfølge ved oprettelse af spjældsag
 • Ændre forfaldsdato på købsfakturaer (kolonnen Forfaldsdato under Kreditorer→Betaling→Alle købsfakturaer)
 • ​​​Rettet valideing af dimensioner på opret sag under planlægning
 • Opret postering: man kan nu benytte kort-dato DDMM for valg af dato ved indtastning (fx bliver „2103“ til „21-03-17“)
 • Rettelse til debitor håndtering ved ret tilbud
 • Rettelse til Enter og Alt-S håndtering under standardlinjer på „Ny salgsfaktura“ (T8012)
 • Tilføjet moms-kolonne på Finans→Rapporter→Posteringer