Opgørelse af igangværende

Forudsætninger Beregning af igangværende arbejder forudsætter der er registreret omkostninger på en entreprise, og samtidig angivet en dækningsgrad.

1. Beregnes med udgangspunkt i budgettet.
2. Beregnes med udgangspunkt i forventede tal.
3. Beregnes med udgangspunkt i indtastet dækningsgrad.

Eksempel 1:

Der er oprettet en entreprise med et tilhørende budget. Ud fra budgettet vil systemet automatisk beregne dækningsgraden.
Entreprisen er igangsat, og der er registreret omkostninger som vist i nedenstående tabel:

Eksempel 2:

Der er oprettet en entreprise med et tilhørende budget. Entreprisen er igangsat, og der er registreret omkostninger som vist i nedenstående tabel.
Har man en forventning om et resultat, der er anderledes end budgettet har man mulighed for at indtaste de forventede tal. Systemet vil nu automatisk anvende disse til at beregne de igangværende arbejder.
Der er registreret følgende på en entreprise:

Ændres forudsætningerne for entreprisen i forhold til det oprettede budget er det muligt at indtaste de nye forventede tal. Med udgangspunkt i de forventede tal vil systemet beregne en ny dækningsgrad, og igangværende arbejder vil beregnes ud fra den.
Gå til Sager → Igangværende arbejder
Vælg den entreprise du ønsker at ændre, og tryk på sagsnummeret. Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet:
Det er nu muligt at indtaste de forventede tal. Dette er vist med gul markering, hvilke felter det er muligt at indtaste i.
Efter indtastning af tal er det vigtigt at trykke på ”pilen” vist i den røde boks i ovenstående figur. Derved beregnes tallene, og gemmes på entreprisen.
Efter ændring af tallene, ændres de igangværende arbejder tilsvarende.

I stedet for at indtaste forventede tal på entreprisen er det muligt direkte at indtaste en dækningsgrad. Det er kun muligt at indtaste en dækningsgrad for den foregående måned, og ikke for indeværende måned.
Gå til Sager → Igangværende arbejder Tryk på feltet markeret med rød boks i nedenstående skærmbillede, og vælg den måned du ønsker at ændre dækningsgraden for.
Det er nu muligt at indtaste en dækningsgrad i feltet ”Dækningsgrad”. Dette vises ved at feltet er farvet gult.

Med udgangspunkt i de faktiske omkostninger på entrepriserne og dækningsgraden beregner systemet automatisk de igangværende arbejder.
Sti: Sager → Igangværende arbejder Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet:
Værdien af de entrepriser der er udvalgt, vil fremgå af tallene i ovenstående røde boks.
Vælger man f.eks. i feltet ”Projekttype” kun at vise ”Entrepriser” vil ovenstående tal vise de igangværende arbejder for alle entrepriser.