Opret en servicesag

Når der skal oprettes en servicesag skal den som start oprettes som en alm. spjældsag.

1. Følg vejledningen for oprettelse af en spjældsag trin 1.1.1. - 1.1.2. Læs vejledningen her: Opret en spjældsag

2. Under Step 2: Sagsinformation skal der vinges af i boksen Service

3. Sæt besøgsintervallet for servicesagen ved at vælge fra rullemenuen

4. Klik på knappen Frem

5. Følg igen vejledningen for oprettelse af en spjældsag trin 1.1.3. - 1.1.5. Læs vejledningen her: Opret en spjældsag

Inde på selve servicesagen, kan man under knappen Servicesags detaljer følge sagens udvikling

Når servicesagen oprettes får den et sagsnummer som alle øvrige sager. Når servicesagen skal genplanlægges, afsluttes den oprindelige sag og en ny oprettes. Den nye sag får samme hovedsagsnummer som den oprindelige, men med et undersags nr.

Eks.:

Oprindelig servicesag: 68081
Servicebesøg 2: 68081-001
Servicebesøg 3: 68081-002
Osv.

Hele historikken for servicesagen, oprindelig sag og efterfølgende genplanlægninger, kan følges under hovedsagen ved at klikke på knappen Servicesags detaljer. Her kan man via luppen klikke sig ind på de enkelte undersager

1.2.1. Fakturering og genplanlægning

En servicesag faktureres på samme måde som en alm. spjældsag. Der hvor de adskiller sig, er i bogføringsøjeblikket. Læs evt. vejledningen for Ny salgsfaktura for vejledning til at fakturere.

Vejledningen tager udgangspunkt i at fakturaen er tastet og den nu skal bogføres

1. Klik på knappen Opret og bogfør

2. Tjek at der er flueben i boksen Genplanlæg

3. Tjek datoen for næste servicebesøg og ret evt. til.

Systemet beregner den foreslåede dato ud fra det besøgsinterval der er valgt under Service på selve sagen og sagens startdato (Findes under sagsdetaljer)

4. Skal servicesagen kunne ses i planlægning, er det vigtigt, at der er vinget af i boksen Kopier aftale

Og Kopier arbejdssedler

5. Det er muligt at sætte en ny ansvarlig medarbejder på arbejdssedlen samt at planlægge den til næste servicebesøg.

Systemet beregner den foreslåede dato ud fra det besøgsinterval der er valgt under Service på selve sagen og arbejdssedlens startdato

Eksempler på trin 3 og 5

Eks. 1: Besøgsinterval: Årlig
Sag startdato: 1/9-19
Arbejdsseddel startdato: 1/9-19

Foreslået ved genplanlægning:
Sag startdato: 31/8-20
Arbejdsseddel startdato: 31/8-19

Eks. 2: Besøgsinterval: Årlig
Sag startdato: 1/9-19
Arbejdsseddel startdato: Ej planlagt fra start men oprettes i planlægning til 20/9-19

Foreslået ved genplanlægning:
Sag startdato: 31/8-20
Arbejdsseddel startdato: 19/9-20

Systemet laver således en beregning ud fra både besøgsinterval og sagsstart men også på forskellen ml. sagsstart og arbejdsseddels startdato

6. Klik på knappen Bekræft for at bogføre fakturaen og genplanlægge sagen og arbejdssedlen til næste servicebesøg