Opsæt dimensioner på sager

1. Dimensioner opsættes ved spjældsager i Step 2, Kolonne 2: Sagsinformation

Mens der ved entreprisesager er i Step 1, Kolonne 2: Basis information

2. Klik på knappen Gem

Det er muligt at ændre på en sags dimensioner efterfølgende ved at rette selve sagen.