Opsætning af intern tid

Forudsætninger
Ved registrering af timer til intern tid, f.eks. sygdom og ferie er det nødvendigt, at den enkelte medarbejder har et sagsnummer til at registrere timerne på. Her kan man vælge at oprette et sagsnummer pr. medarbejder eller et sagsnummer pr. type, altså sygdom, ferie, skole etc.

Der kan oprettes en sag til sygdom, hvor medarbejderne registrerer deres tid når de er syge. På denne sag kan man nu se, hvor mange timer den enkelte medarbejder har registreret.

Alternativt opretter man en sag til alt intern tid. Det kræver dog lidt mere når man skal have noget statistik, da man får et samlet tal per medarbejder, der dækker sygdom, ferie etc.
Denne beskrivelse følger ovenstående figur, og dermed den nødvendige opsætning i E-Komplet.

Sagsgruppe

Ved oprettelse af en sag skal man vælge en sagsgruppe. Denne sagsgruppe skal oprettes med typen ”Intern”, hvorved man på oversigten over sager kan se alle sager af typen ”Intern”. Ligeledes kan man se bort fra disse sager ved opgørelse af igangværende arbejder.
Sti: Administration → Sager → Sagsgrupper Der oprettes en sagsgruppe med nedenstående oplysninger:

Felterne udfyldes som følger:
Sagsgruppe Her kan f.eks. skrives ”Intern”.
Beskrivelse Kort beskrivelse, hvad sagsgruppen skal anvendes til.
Type Her vælges ”Spjæld”. Det er således kun spjældsager man kan oprette med denne sagsgruppe.
Intern Afkrydses, og dermed markerer man at det er en intern sag, og derfor kan man se bort fra den ved opgørelse af igangværende arbejder.

Sag

Efter oprettelse af sagsgruppen ”Intern” kan du nu oprette det antal interne sager man har brug for.
Sti: Sager → Opret spjældsag Det første man skal vælge er en debitor. Her opretter man eget firma som debitor, og vælger denne debitor.

I Step 2 indtaster man oplysninger som følger:

Felterne udfyldes som følger:
Beskrivelse Indtast det som sagen skal anvendes til. Det kan være ”Sygdom”, ”Ferie”, ”Skole” etc. Herefter fremgår denne beskrivelse på oversigten.
Sagsgruppe Her vælges sagsgruppen ”Intern”. Denne er oprettes tidligere.
Intern Denne afkrydses – bør være udfyldt direkte fra sagsgruppen.

Anvender man ikke den mobileløsning, så er det ikke nødvendigt at tilknytte medarbejdere til sagen. Timeregistrering foretages i E-Komplet, og direkte på sagsnummeret.

Anvender man den mobileløsning, så er det nødvendigt, at der oprettes en arbejdsseddel pr. medarbejder, da det er arbejdssedlen der vises på mobilen.
I step 4 vælger man de medarbejdere, der skal kunne registrere på denne sag:

Såfremt man ønsker at se, hvor mange timer de enkelte medarbejdere har registreret på en af de interne sager skal man finde sagen.
Sti: Sager → Igangværende arbejder → Blå ikon Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

I den ”røde boks” kan man vælge mellem to ikoner:
Blå ikon Trykker man på dette, får man vist alle timeregistreringer på denne sag summeret pr. medarbejder.
Forstørrelsesglas Trykker man på dette for man vist alle timeregistreringer på denne sag.
Summerede timeregistreringer vises på denne måde:

I den ”røde boks” kan vælge et andet datointerval, og dermed få vist timeregistreringer for dette interval.