Opsætning af kontoindstillinger

Som udgangspunkt er de generelle kontoindstillinger sat op ud fra din kontoplan. Skulle der være ændringer til opsætningen kan dette nemt foretages.

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Kontoindstillinger under punktet Finans

Herefter ses menuen for kontoindstillinger.

2. Foretag de nødvendige ændringer. Vær OBS på, at der skal søges efter konti ved enten kontonavn eller kontonummer. Kontoen skal derefter vælges for at være korrekt sat op

3. Klik på knappen Gem