Rapportskabeloner

Det er muligt at lave forskellige rapportskabeloner i E-Komplet, så de er tilpasset bestemte kunder, afdelinger eller lande. Det er muligt at lave forskellige skabeloner til salgsfakturaer, aconto fakturaer, kontoudtog og rykkerskrivelser.
For at få lavet en ny skabelon skal du kontakte E-Komplet support med et eksempel på tekst, udseende og sprog på den ønskede rapport. Herefter vil der blive oprettet en skabelon som kan anvendes i systemet.

Se prislisten for ændring og oprettelse af rapportlayout her: Prisliste

Se hvilke rapportskabeloner I har oprettet ved at klikke på fanen Administration og derefter knappen Skabeloner

1.1.1. Opsæt dine afdelinger til en bestemt rapportskabelon

1. Klik på fanen Administration og knappen Dimensioner

Nu vises listen over dine afdelinger

2. Klik på knappen Ret ud for den afdeling der skal have en anden skabelon end standarden

3. Vælg herefter hvilke skabeloner afdelingen skal anvende

4. Klik på knappen Gem

1.1.2. Opsæt din debitorer til en bestemt rapportskabelon

1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Debitorer

2. Klik på knappen Ret ud for den enkelte debitor du ønsker at opsætte med en rapportskabelon

3. Vælg herefter hvilke skabeloner debitoren skal bruge under afsnittet Special skabelon

Er der allerede sat en afdeling og du herefter sætter en special skabelon, vil det være special skabelonen der bliver valgt.

4. Vælg hvilket sprog skabelonen skal genereres med – er der valgt et sprog som ikke er oprettet som rapportskabelon, benyttes standardskabelonen for salgs- og aconto skabelon.

5. Klik på knappen Gem for at gemme indstillingerne

1.1.3. Opsæt din salgsfaktura til en bestemt rapportskabelon

På fakturagrundlaget er det muligt at vælge hvilken rapportskabelon (kun fakturaskabeloner) der skal anvendes. Det vil sige, at du på en enkelt faktura kan vælge en anden skabelon end den, debitoren eller afdeling foreskriver og dermed overstyre valget af rapportskabelon.

1. Stå på fakturagrundlaget

2. Klik på boksen Valgt skabelon

3. Vælg den ønskede skabelon fra listen

Er der tilføjet ”skabelon ikke fundet” efter skabelonnavnet, er skabelonen endnu ikke oprettet, men er under udarbejdelse.

Det er muligt at se med det samme at rapportskabelonen er ændret ved at klikke på forhåndsvisningen.

1.1.4. Skabeloner for rykkere

Rykkerskabelon dannes på baggrund af fakturaens valgte rapportskabelon. Er der ikke oprettet en skabelon med samme rapportskabelon for rykkere, benyttes standardskabelonen for rykkerskrivelser.

1.1.5. Skabeloner for kontoudtog

Kontoudtog dannes på baggrund af den afdeling og rapportsprog der er sat på debitoren. Er der ikke oprettet en skabelon med samme afdeling og rapportsprog, benyttes standard skabelonen for kontoudtog.