Udlæsning af posteringer

Ofte har revisoren brug for at få udlæst alle posteringer fra kundens finanssystem for at kunne indlæse disse i eget system, således at et årsregnskab kan udarbejdes.

Herefter kan man bogføre de efterposteringer, revisoren har foretaget i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen.

Til information stiller E-Komplet en gratis adgang til revisoren til rådighed, således revisoren i forbindelse med årsregnskabet kan tilgå E-Komplet direkte og derved få adgang til at kunne se samtlige bilag og foretage f.eks. momsafstemning.

Udlæsningen af posteringer gøres på følgende måde:

1. E-Komplet – Finans – posteringer – tilpas periode – hent regneark

2. Excel – Kolonne ”Finanskontonr.” – klik på pil – sorter efter mindste først
– Marker alle linier/kolonner efter sidste finanskonto (fx kto. 9999) og slet dem (så indeholder arket nu kun finansposteringer og er renset for debitor- og kreditorposteringer.

3. E-Komplet – Finans – kontokort – tilpas periode – indtast kontonr. (debitor samlekonto) – flueben i inkluder underkonti – hent regneark

4. Excel – Tilpas regnearket så alle kolonner er helt magen til regnearket med finansposteringer, så rækkefølgen af kolonner er magen til.
Følgende kolonner skal anvendes (ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge, da man selv kan ændre i visningen i E-Komplet):
Dato – Bilagsnr. – Sagsnr. – Beskrivelse – Beløb – Moms beløb – Finanskontonavn – Finanskontonr. – Momstype (øvrige kolonner slettes)

– Indtast Finanskontonavn (fx debitor samlekonto) i kolonnen ”Finanskontonavn” og kopier hele arket igennem
– Indtast Finanskontonr. I kolonne ”Finanskontonr.” og kopier hele arket igennem
– Marker alle linjer i regnearket og klip dem over i arket med finansposteringer (efter sidste finanskonto)

Gentag hele punkt 3 og 4 med kreditorer