Afgrænsning på dato i betalingsfil

Når der dannes en ny betalingsfil, kan man ved hjælp af filtre selv afgrænse hvilke fakturaer der skal med i oversigten.

1. Klik på fanen Kreditorer og herefter knappen Ny betalingsfil under punktet Betaling.

2. Klik herefter på de 3 prikker i kolonnen Forfaldsdato

3. Vælg punktet Filter

4. Vælg herefter det ønskede filter kriterie – her: Er før eller lig med

5. Klik på kalenderikonet og vælg den dato som skal være seneste forfaldsdato

6. Klik på knappen Filter

Der vises nu kun fakturaer der er forfaldne før eller pr. d. valgte dato.

Ønskes det i stedet filtreret på fakturadato, som kan være nødvendig hos nogle de store grossister for også at få kreditnotaer med i den rigtige periode, laves filtret i stedet via kolonnen Fakturadato.