Afregning af brugere

Se dokumentationen af roller her: Dokumentation af roller

Se hvordan en ny bruger oprettes her: Opret ny bruger

Brugere der afregnes

Brugere, der i perioden har været logget ind, vil blive afregnet til den til enhver tid gældende brugerpris.

Brugere der ikke afregnes

Brugere, der ikke har været logget ind i perioden, vil ikke blive afregnet.

Bemærk

Vi afregner pr. hele måned og ikke pr. dage. Den fakturerede pris pr. bruger afregnes for den dyreste rolle, som den enkelte bruger har været logget ind som i perioden.