Visning af aktive medarbejdere

Som udgangspunkt er det kun muligt at se medarbejdere der er aktive på den eller de pågældende datoer der søges på. Der er dog nogle enkelte undtagelser i E-Komplet. Dette beskrives nedenstående.

Se i øvrigt vejledningen for tilretning af medarbejder oplysninger her

Følgende punkter påvirkes af en fratrædelsesdato på en medarbejder:

1.2.1. Oprettelse af Ny spjældsag

Klik på fanen Sager og derefter knappen Ny spjældsag

Vedr. step 5: Arbejdsseddel kan medarbejderen vælges til, hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderens startdato skal være før eller lig med arbejdssedlens dato

2. Medarbejderens slutdato må ikke være før arbejdssedlens dato

3. Ændres der på arbejdssedlens dato efter valg af medarbejder, laves der et tjek på om medarbejderen er aktiv på den nye dato. Er medarbejderen ikke det, vil der komme en fejlmeddelelse

1.2.2. Oprettelse af en ny arbejdsseddel

Klik på fanen Sager og derefter knappen Arbejdssedler

Medarbejderen kan vælges til en arbejdsseddel hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderens startdato skal være før eller lig med arbejdssedlens dato

2. Medarbejderens slutdato må ikke være før arbejdssedlens dato

3. Ændres der på arbejdssedlens dato efter valg af medarbejder, laves der et tjek på om medarbejderen er aktiv på den nye dato. Er medarbejderen ikke det, vil der komme en fejlmeddelelse

1.2.3. Visning i Timeregistrering

Klik på fanen Sager og derefter knappen Timeregistrering

Medarbejdere vises i oversigten hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderens startdato skal være før eller lig med den valgte dato der skal registreres på

2. Medarbejderens slutdato må ikke være før den valgte dato der skal registreres på

1.2.4. Visning i Timeoversigt

Klik på fanen Sager og derefter knappen Timeoversigt

Medarbejdere vises i oversigten hvis der er registreringer. Der tages ikke højde for en evt. slutdato.

1.2.5. Visning i Ugeoversigt

Klik på fanen Sager og derefter knappen Ugeoversigt

Medarbejdere vises i oversigten hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderen skal været sat op med flueben i ”Vis i Ugeoversigt” under medarbejder opsætning

2. Visningen af intervallet er i mellem medarbejderens start- og evt. slutdato eller start- og slutdato ligger i det viste interval ELLER ugen før

3. Medarbejderen er fratrådt, men har timer registreret i det valgte interval ELLER ugen før.

1.3.1. Opret en aftale

Klik på fanen Planlægning og derefter knappen Planlægning

Vælg herefter visningen Arbejdsuge, Uge eller Tidslinje arbejdsuge

Medarbejderen kan vælges til en aftale hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderens startdato skal være før eller lig med aftalens dato

2. Medarbejderens slutdato må ikke være før aftalens dato

3. Ændres der på aftalens dato efter valg af medarbejder, laves der et tjek på om medarbejderen er aktiv på den nye dato. Er medarbejderen ikke det, vil der komme en fejlmeddelelse

1.3.2. Opret en ny arbejdsseddel

Klik på fanen Planlægning og derefter knappen Planlægning

Vælg herefter knappen Opret arbejdsseddel

Eller højreklik ud for en medarbejder i visningen

Medarbejderen kan vælges til en arbejdsseddel hvis nedenstående er opfyldt:

1. Medarbejderens startdato skal være før eller lig med arbejdssedlens dato

2. Medarbejderens slutdato må ikke være før arbejdssedlens dato

3. Ændres der på arbejdssedlens dato efter valg af medarbejder, laves der et tjek på om medarbejderen er aktiv på den nye dato. Er medarbejderen ikke det, vil der komme en fejlmeddelelse

1.3.3. Visning af Tidslinjer

Klik på fanen Planlægning og derefter knappen Planlægning

Vælg herefter visningen Tidslinje Arbejdsdag eller Tidslinje arbejdsuge

I tidslinje anvisningerne i Planlægning bliver listen med medarbejdere opdateret hver gang der navigeres til en anden datovisning.

Medarbejdere vises i oversigten hvis nedenstående er opfyldt:

1. Visningen af intervallet er i mellem medarbejderens start- og evt. slutdato eller start- og slutdato ligger i det viste interval

2. Medarbejderen er inaktiv, men har en aftale i det viste interval

3. Flyttes/trækkes en aftale hen på en inaktiv medarbejder (se punkt 2.) laves der et tjek om medarbejderen er aktiv på den nye dato. Er medarbejderen ikke det, vil der komme en fejlmeddelelse