Banner og status i planlægning

Forklaring af status i planlægning: Status gør opmærksom på, om en oprettet aftale er: I gang, mangler montør, afsluttet eller meldt udført.
Beskrivelserne er faste og kan ikke ændres. Det er dog muligt at ændre farverne og tekst farven til det man ønsker.

Status på aftaler med en valgt kategori:

I planlægning vises det således selve aftalen:

Status på aftaler uden valgt kategori:

I planlægning vises der således ikke et banner men hele aftale er farvet.

Egne kategorier:

Det er muligt at oprette egne kategorier og tilhørende farver til forskellige typer af aftaler eks, så man kan adskille eks. fridage, sygemeldinger, kursus mv.

1. Klik på fanen Administration og klik derefter på knappen Instillinger under menuen Generelt

2. Klik på knappen Opret

3. Udfyld boksen med de relevante informationer

4. Vælg en anden farve til kategorien ved at klikke på punktet Baggrundsfarve og flytte markeringerne til dit ønskede farvevalg.

5. Klik på knappen Godkend

6. Det samme kan gøres med farven på skriften

7. Klik på knappen Gem

Den nye kategori fremgår nu af oversigten

Det er muligt at rette kategorien på en allerede oprettet aftale.

1. Klik på fanen Planlægning og herefter knappen Planlægning

2. Klik på den visning af kalenderen du anvender til dagligt. Eks. Ugevisning

3. Dobbeltklik på den aftale du vil ændre kategori på

4. Klik på menuen Kategori og vælg den ønskede kategori

5. Klik på knappen Gem