Debitor åbningsposteringer

Ved indtastning af åbningstal, skal samlekontoen for debitorer være åbnet for direkte posteringer.

1. Klik på fanen Finans og derefter knappen Kontoplan

2. Søg debitor samlekontoen frem

3. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger

4. Sæt flueben i rubrikken Kan direkte posteres

5. Klik på knappen Gem

6. Klik herefter på fanen Finans og knappen Opret postering

7. Vælg dato for åbningstallene

8. Vælg D således beløbet bliver debiteret på den valgte debitor

9. Vælg debitor ved at søge på enten debitornummer eller navn i rubrikken Konto

10. Indtast beløbet i rubrikken Beløb

11. Indtast en sigende tekst for posteringen i rubrikken Beskrivelse

12. Klik på knappen Tilføj til kladde

Når alle debitorer er tastet og tilføjet til kladden, skal det herefter tjekkes, at kladden er i ubalance med det samme beløb som ens ultimoposter fra det gamle system er opgjort til.

13. Modposten til alle åbningstallene er samlekontoen for alle debitorer. Vælg K således beløbet krediteres

På denne måde bliver saldoen 0,00 kr. på samlekontoen, således den er korrekt, når der er tastet finans åbningstal.

Når alt er tastet skal samlekontoen for debitorer rettes til igen, således der ikke længere kan bogføres direkte på denne. Dette gøres på samme måde som ved åbning.

14. Klik på fanen Finans og derefter knappen Kontoplan

15. Søg debitor samlekontoen frem

16. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger

17. Fjern fluebenet i rubrikken Kan direkte posteres

18. Klik på knappen Gem