Lav en debitor omsætningsrapport

1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Varesalg under punktet Rapporter

2. Indstil datointervallet

3. Klik på knappen Hent Regneark ude til højre i billedet

4. Klik på Excel ikonet nederst til venstre i skærmen

I Excel:

5. Klik på knappen Aktivér redigering

6. Stå på feltet Debitornr. (A6)

7. Vælg fanen Data

8. Klik på knappen Subtotal

9. Udfyld og markér i boksen som vist

10. Klik på knappen OK

Der grupperes nu efter kolonnen debitornummer og laves en omsætningstotal for hver debitor.

11. Markér hele arket ved at klikke på knappen øverst til venstre mellem kolonner og rækker

12. Klik på knappen Skjul detalje

Herefter vil det kun være omsætningstotalen der vises for hver debitor og rapporten kan eks. sorteres efter omsætningsstørrelse

13. Klik på fanen Hjem

14. Klik på knappen Sortér og filtrer

15. Vælg menupunktet Brugerdefineret sortering

16. Vælg at der skal sorteres efter pris

17. Vælg rækkefølge fra Største til mindste for at få den største omsætning øverst

18. Klik på knappen OK

Rapporten viser nu en oversigt over debitorernes omsætning med faldende værdi