Debitorrykker

Forudsætninger Ved udskrivning af rykker vil systemet anvende det layout, der er leveret med som standard. Du har mulighed for at anvende dit eget layout. Ønsker du dette så henvend dig til E-Komplet A/S for hjælp til layout af netop jeres rykkere.
For at systemet beregner rykkere korrekt, er det vigtigt at indbetalinger er bogført og udlignet til dags dato. Derved undgår du at rykke for fakturaer der er betalt.

Debitorrykker Ønsker du at sende rykkere på forfaldne fakturaer er det nødvendigt først at finde frem til de forfaldne fakturaer.
Dette gør du ved at gå til:
Sti: Debitor → Udskriv rykkere Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Funktionalitet: Hvis alle rykkerne skal printes ud, skal alle rykkerne vælges og derefter trykker du på opret, rykkerne vil bliver hentet ned som PDF.
Hvis rykkerne skal sendes på mail, skal den enkelte rykker vælges, derefter trykker du opret. Rykkeren bliver nu hentet som PDF, som skal gemmes og sendes manuelt på mail.
Hvis du ønsker at se en rykker inden du printer/sender den, gør du det ved at klikke hvor den røde pil viser, ved pågældende debitor.

Rykkeren indeholder: Debitornr. Debitornummer på debitor rykker sendes til.
Debitornavn Navn på debitor rykker sendes til.
Bilagsnr. Fakturanummer.
Titel Fakturabeskrivelse.
Beløb Forfaldne beløb.
Forfaldsdato Forfaldsdatoen på fakturaen.
Sidste rykker Dato for sidst sendte rykker.
Sidste rykkerref. Rykkernummer på sidste sendte rykker.
Sidste rykkerkode Rykkerkode for sidste sendte rykker.
Ny rykkerkode Viser den rykkerkode som systemet har beregnet at den pågældende faktura skal have. Beregnes ud fra de indtastede respitdage og forfaldsdatoen.

Systemet vil automatisk indsætte standard respitdage fra opsætningen, og det er derfor ikke sikkert at du skal ændre disse. Se Opsætning.

Bemærk at en faktura og en tidligere rykker vil fortsætte med at blive rykket indtil fakturabeløbet er markeret som udlignet med en indbetaling. Det er altså ikke nok, at der er registreret en indbetaling på en debitor. Fakturaen skal også udlignes med indbetalingen.
Systemet vil danne en rykker, hvis nedenstående er gældende:

Dette giver følgende beregninger:
Rykkerkode 1 så skal ”Dags dato” < ”Forfaldsdato” + ”Rykker, respitdage 1”
Rykkerkode 2 så skal ”Dags dato” < ”Sidste rykkerdato” + ”Rykker, respitdage 2”
Rykkerkode 3 så skal ”Dags dato” < ”Sidste rykkerdato” + ”Rykker, respitdage 3”
Rykkerkode ”Sendt til inkasso” så skal ”Dags dato” < ”Sidste rykkerdato” + ”Inkasso, respitdage”

Ønsker du angive et standard rykkerforløb med udgangspunkt i respitdage har du mulighed for at opsætte en standard.
Dette gør du ved at gå til:
Sti: Administration → Finans: indstillinger Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

Skærmbilledet indeholder følgende felter:
Respitdage for rykkerkode 1 Antal dage der lægges til forfaldsdatoen for beregning af rykker 1.
Respitdage for rykkerkode 2 Antal dage der lægges til sidste rykkerdato for beregning af rykker 1.
Respitdage for rykkerkode 3 Antal dage der lægges til sidste rykkerdato for beregning af rykker 2.
Respitdage for sendt til inkasso Antal dage der lægges til forfaldsdatoen for beregning af ”sendt til inkasso”.