Brug af fakturakontrol

Denne vejledning beskriver hvordan man i dagligdagen bruger fakturakontrol i E-komplet. Vejledningen henvender sig til brugere af E-Komplet med en vis indsigt i hvordan Entreprisestyring fungerer.

E-komplet modtager løbende købsfakturaer fra forskellige grossister, herunder Sanistål, BD, LM etc. Disse købsfakturaer bliver registreret i E-Komplet som varekøb.

I forbindelse med en Entreprise bliver der som regel lavet en aftale om priser på bestemte varer. Når Entreprisen er overstået, kan man tage disse prisaftaler og importere dem ind i E-Komplet.


Skabelonen til import af dine prisaftaler finder du ved at gå ind på E-Ark på den sag du vil importere prisaftale ind i.

1. Under sagen er der en knap som hedder Prisaftaler

2. Under prisaftaler er der en knap som hedder Hent skabelon

3. Der kommer nu et regneark som viser hvilke kolonner du skal have med for at E-Komplet kan importere dine prisaftaler. Du kan enten indtaste dine prisaftaler, eller lave et regneark selv med de samme kolonner.

4. Når du har lavet dit regneark klar, trykker du på knappen Indlæs fil

5. Vælg den fil der skal indlæses ved at klikke på knappen Vælg fil og derefter klikker du på knappen Indlæs fil

6. Dit Excel ark bliver nu importeret ind i E-Komplet som en prisliste der er knyttet til dit projekt. Du kan efter importen få en dialog som kan vise en eller flere fejl i forbindelse med importen. Se dem igennem og har de ingen betydning for din prissammenligning, kan du blot gå videre.

7. Hvis du ønsker at E-Komplet skal importere alle indkøb uden prissammenligning, kan du klikke på knappen Hent fra varekatalog

Når du klikker på knappen skal du indtaste den dato hvor prisaftalen er indgået. E-Komplet forsøger nu følgende for hver enkelt varelinje:

  a.	Søger efter varepris for den dato prisaftalen er indgået 
  b.	Lykkedes a ikke søges der efter en ældre pris 
  c.	Lykkedes b ikke søges der efter den nærmeste pris som passer med dato for indgået aftale. 
 

Hvis E-komplet finder en pris, indsættes den fundne post i din prisliste. Du kan nu bruge den sammen med resten af de priser du har importeret fra dit pris Excel ark.

Du har nu importeret en prisaftale!

Når en eksisterende prisliste skal have rettet en række rabatsatser som eksempel, så kan det være nemmere lige at rette dem i Excel og så importere dem ind igen.
Det kan gøre på følgende måde:

1. Klik på knappen Hent regneark

2. Nu downloades din prisliste i en Excel fil som du nu kan tilpasse

3. Når det er gjort så klikker du på knappen Slet alle og klikker Ok

4. Derefter går du til afsnit 1.1 punkt 4 og følger beskrivelsen (husk at vælge det Excel ark du lige har redigeret). Så har du fået din redigerede prisaftale importeret ind i E-komplet igen.

1.2.1. Tilpasning af enkelte linker i eksisterende prisaftale

Når en eksisterende varelinje i en prisliste skal rettes til, rabatsatser som eksempel, er det nemt at gøre det ud for den enkelte linje i oversigten.
1. Klik på knappen Ret

Dette afsnit forudsætter at du har importeret en eller flere prisaftaler ind i E-Komplet som beskrevet i afsnit 1.1

1.3.1. Opret fakturakontrol

1. Under sagen klikkes der på knappen Lav fakturakontrol

2. Vælg grossist og navngiv kontrollen. Herefter klikker du ok

Nu dannes kontrollen og sættes i kø. Klik Ok til infoboksen

3. For at se resultatet skal du klikke på fanen Sager og derefter klikke på knappen Fakturakontrol

4. Nu får du en samlet oversigt over alle de fakturakontroller der er dannet i E-Komplet. Afgræns din søgning til den ønskede sag, ved at indtaster du blot sagsnummer i feltet Sagsnr.

I oversigten vises et hurtigt overblik af sagen. Bl.a. er det nemt og overskueligt at se summen af prisen der er aftalt på sagen, hvad der er faktureret og hvad differencen er.

5. Ønsker du at se alle detaljer på de enkelte varenumre, markerer du linjen med sagen og klikker derefter på knappen Vis detaljer

Der kommer nu en boks med sagens detaljer.

6. Du kan også hente fakturakontrollen på sagen som en Excel fil. Dette gøres ved at klikke på knappen Hent regneark yderst til højre i boksen.

1.3.2. Samlet overblik

1. Det er muligt at sortere i oversigten over alle fakturakontroller og eks. kun se de sager hver der er penge til gode. Der kan vælges mellem 3 visninger:

  a.	Alle 
  b.	Os til gode 
  c.	Kreditor til gode 

2. Du kan hente en samlet faktura kontrol som en Excel fil. Dette gøres ved at klikke på knappen Hent regneark yderst til højre i oversigten.

Hvis der i forbindelse med prissammenligning opstår problemer, kan dette afsnit hjælpe dig til at finde årsagen.

1.4.1. Jeg kan ikke importere min prisaftale!

Hvis du oplever at du ikke kan importere dine prisaftaler skal du først sikre at du bruger den skabelon som er kræver for at du kan importere prisaftalelinjer ind i E-Komplet.
Du kan se hvordan man importerer en prisaftale i afsnit 1.1

1.4.2. Jeg mangler varenumre som ikke er med i min prisaftale!

En årsag kan være at de manglende varer ikke findes i E-Komplet. Prøv at søge efter dem i fanen Sager under Grossist Katalog.

Findes de der bør de også være med i listen. Husk at varenumre skal passe præcis med hinanden.

1.4.3. Hvordan får jeg lavet en prissammenligning?

Se afsnit 1.3 for detaljer om hvordan du finder denne funktion