Købsfakturaen bliver automatisk gemt som fakturagrundlag. Det vil sige, at dine indtastninger bliver gemt, selvom du tilgår en anden fane eller lukker programmet ned.

1. Du finder alle kreditor fakturagrundlag under fanen Kreditorer og knappen Fakturagrundlag

2. Det er også muligt at se fakturagrundlaget under fanen Kreditorer og knappen Alle Købsfakturaer. Som udgangspunkt vil det være bogførte fakturaer der vises, men du kan i kolonnen Status vælge at se fakturagrundlag.

1.1. Allerede oprettede fakturagrundlag

1. Hvis der allerede er oprettet et fakturagrundlag på en kreditor og du går i gang med at oprette en ny faktura på kreditoren, vil denne boks komme op

Hvis det er en helt ny faktura du skal oprette, klikker du på knappen Bliv på denne faktura

Hvis du har været i gang med fakturaen tidligere klikker du på knappen Gå til købsfaktura, så du kan fortsætte hvor du kom fra

1.2. Slet fakturagrundlag

1. Hvis du har åbnet en købsfaktura og begyndt indtastning og alligevel ikke skal bruge grundlaget alligevel, kan du klikke på knappen Slet fakturagrundlag. Så gemmes indtastningerne ikke

2. Du kan også slette tidligere oprettede fakturagrundlag under fanen Kreditorer og knappen fakturagrundlag

3. Sæt flueben i boksen til venstre ud for de fakturagrundlag du ikke længere skal bruge

4. Tryk herefter på knappen Slet