Indstillinger for afslutning af en spjældsag

Det er muligt at bestemme om systemet automatisk skal afslutte en spjældsag ved fakturering eller om brugeren manuelt skal tage stilling til det i faktureringsøjeblikket.

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Salgsfakturaindstillinger

2. Fjern/tilføj markeringen i boksen ”Afslut sag valgt som standard” under punktet Salgsfaktura.

Som udgangspunkt er boksen markeret.

3. Klik på knappen Gem