Opret en løndel

Denne vejledning beskriver hvordan man sætter sine løndele korrekt op i E-Komplet, Vejledningen henvender sig til brugere af E-komplet, der har administrator adgang.
Det er en forudsætning for at kunne sætte løndelene op, at der er et godt kendskab til hvilke løndele samt satser der skal anvendes ved timeregistrering i virksomheden.  

1. For at oprette en løndel skal du klikke på fanen Administration og derefter klikke på knappen løndele.

2. Klik på knappen Opret

3. Udfyld boksen

Løndel: Entydigt navn på løndelen.

Beskrivelse: Kort beskrivelse af løndelen.

Timeløn: Kostprisen for de timer der er registreret med denne løndel.
Anvender du lønintegration vil timeløn blive anvendt som den sats din medarbejder får udbetalt. Der henvises til manual for Lønintegration.

Sociale tillæg: %-del af timelønnen som anvendes til dækning af f.eks. feriepenge. Den samlede kostpris på en timeregistrering vil være ”Timeløn” + ”Sociale tillæg”.

Salgspris: Salgspriser der anvendes ved fakturering.
Der henvises til manual for opsætning af Prisgrupper.

Faktura: Det er her muligt at bestemme om timer skal faktureres. Sættes der flueben i ”faktura” vil alle timer med denne sagsart blive faktureret.

Arbejdstype: Der vælges mellem følgende værdier:

o Basis akkordløn: Anvendes ved det der normalt betragtes som almindelige arbejdstimer timer, altså det som medarbejderne anvender til registrering af 37 timer.
o Overtidstillæg: Anvendes fortrinsvis til alle former for overtid.
o Øvrig arbejdsløn: Anvendes til alle andre former for arbejdstimer og tillæg

4. Klik på knappen Gem

1.1.1. Redigér en løndel

Det er muligt at redigere en allerede oprette løndel.

1. Klik på knappen Ret

2. Foretag ændringerne i boksen

3. Klik på knappen Gem

1.1.2. Slet en løndel

Det er kun muligt at slette løndele, der ikke har været anvendt til timeregistreringer på entreprise og spjældsager.

1. Klik på knappen Slet

2. Klik på knappen OK

Det er muligt at tilknytte en eller flere løndele til en løndel, så disse automatisk registreres, når den løndel de er tilknyttet til, timeregistreres.

1. Klik på knappen Tilknyt ud for den løndel, der skal have tilknyttet en eller flere løndele

2. Klik på knappen Opret

3. Du kan nu vælge den løndel der skal tilknyttes løndelen, ved enten at indtaste navnet på løndelen eller vælge den i rullemenuen i boksen.

4. Klik på knappen Gem

1.2.1. Ret en tilknytning til en løndel

Det er muligt at redigere i en tilknytning til en løndel.

1. Klik på knappen Ret

2. Foretag ændringerne

3. Klik på knappen Gem

1.2.2. Slet en tilknytning til en løndel

1. Klik på knappen Slet

2. Klik på knappen OK