Opret en sagsgruppe

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Sagsgruppe under punktet Sager

2. Klik på knappen Opret

3. Udfyld felterne i boksen

Forklaring af felterne:

Sagsgruppe: Navnet på selve sagsgruppen
Beskrivelse: En retvisende beskrivelse på sagsgruppen
Type: Må den benyttes til entreprisesager, spjældsager eller begge dele
DG: Angivelse af en fast dækningsgrad på sagsgruppen. Denne udregning bruges bl.a. ved Igangværende arbejde.

Afkrydsningsfelter: Er sagen intern, en reklamation, igangværende eller en mobil spjældsag. Der kan vinges af i flere bokse.

Finanskonti: Det er muligt at vælge en bestemt finanskonto til håndtering af hhv. køb- og salgsfakturaer på en sagsgruppe.
De konti der sættes op her, overstyrer de kontoinstillinger der er valgt under fanen Administration og knappen Kontoindstillinger.

4. Vælg om der fast skal være tilknyttet kvalitetsskemaer tilknyttet sagsgruppen

Klik på pilen mod højre for at tilknytte

5. Klik på knappen Gem/