Opret en kategori til planlægning

Det er muligt at oprette egne kategorier og tilhørende farver til forskellige typer af aftaler eks, så man kan adskille eks. fridage, sygemeldinger, kursus mv.

1. Klik på fanen Administration og klik derefter på knappen Planlægning under punktet Generelt

2. Klik på knappen Opret i boksen Kategorier

3. Udfyld boksen med de relevante informationer

4. Vælg en anden farve til kategorien ved at klikke på punktet Baggrundsfarve og flytte markeringerne til dit ønskede farvevalg.

5. Klik på knappen Godkend

6. Det samme kan gøres med farven på skriften

7. Klik på knappen Gem

Den nye kategori fremgår nu af oversigten