Opsæt individuel løn

Denne vejledning beskriver hvordan man sætter individuel op til sine medarbejdere. Vejledningen henvender sig til brugere af E-komplet, der har administrator adgang.
Det er en forudsætning for at kunne sætte individuelløn op, at der er et godt kendskab til hvilke løndele og satser der skal anvendes ved timeregistrering i virksomheden.

Det er muligt at styre alle medarbejderes løn individuelt, selvom de alle registrerer timer med den samme løndel. På den måde holder man det nemt og overskueligt for sine medarbejdere at finde de rigtige løndele via app’en og man mindsker risikoen for fejlregistreringer.

1. For at oprette individuel løn til en medarbejder på en løndel skal du klikke på fanen Administration og derefter klikke på knappen Medarbejdere.

2. Klik på knappen Vis priser ud for den medarbejder du vil opsætte med en individuel løn

Der vises nu en oversigt over alle de løndele I har oprettet i virksomheden.

3. Klik på knappen Opret ud for den løndel, der skal oprettes med en individuel timeløn

4. Udfyld felterne i boksen med den individuelle Timeløn og Sociale tilæg

5. Klik på knappen Gem

Løndelen står nu med typen Personlig. De løndele der har fælles sats for alle medarbejdere står med typen Standard.

1.1.1. Ret i individuel løn

1. Klik på knappen Ret

2. Ret i felterne

3. Klik på knappen Gem

1.1.2. Slet individuel løn

1. Klik på knappen Slet

OBS: Den individuelle løn slettes med det samme – der kommer ingen advarsel.