Opsætning af dimensioner

Det er muligt at opsætte dimensioner som afdeling, bærer og formål op på sine sager.

1. Klik på fanen Administration og herefter knappen Dimension

2. Vælg herefter hvilke dimensioner der er obligatoriske for dine sager

3. Klik på knappen Gem

4. Hvis dine finanskonti der bruges til Købs- og salgsfakturaer, ikke er opsat korrekt til den ønskede dimension – i dette tilfælde afdeling, vil følgende boks komme frem.

5. Klik på linket ”her” for at rette kontiene til. De konti der henvises til er dem der er sat op under fanen Administration og Kontoindstillinger.

Når alle konti er rettet til, kan du benytte dimensionsstyrring på dine sager.

Du kan vælge at styre om de sager der oprettes via app’en skal have en standard foreslået dimensionsindstilling og om montørerne må rette heri.

1. Klik på fanen Administration og klik herefter på knappen App indstillinger

2. Vælg den/de standard dimensioner der skal sættes op

3. Vælg om standarderne skal være synlige for montørerne og dermed også være muligt for montørerne at rette til en anden eks. afdeling

4. Klik på knappen Gem

BEMÆRK: Hvis der er en standard valgt uden den er valgt synlig, vil denne stadig blive påført sagen, montøren kan blot ikke se dette.