Personlige indstillinger - Visning på sagsoversigt

Det er muligt at styre hvor meget information man som bruger får med ud på sagsoversigten på en sag. Dette gøres ved at opsætte sine personlige indstillinger.

1. Klik på dit brugernavn øverst oppe til højre i den sorte bjælke

2. Vælg knappen Mine indstillinger

Det er nu muligt at foretage personlige bruger ændringer

3. Under punktet Sagsoversigt, kan der vælges til og fra på de visninger man ønsker vist. Vær OBS på, at der som udgangspunkt er tilvalgt alle.

Hvis arbejdssedler og KS-skemaer er markeret til, vises de til højre for E-arket på sagsoversigten:

Hvis de ikke er markeret vil der ikke være vist noget til højre for E-arket.

4. Klik på knappen Gem