Sådan bruges boksen "Moms inkluderet"

En alm. varekøbsfaktura posteres på finanskonto: Varekøb, der er kodet med 25% moms. Skrives beløbet uden moms, fjernes fluebenet i boksen ”Moms inkluderet” så beregner systemet selv de 25 % moms og tillægger det linjen i kassekladden. Skrives beløbet med moms, skal der vinges af i boksen ”Moms inkluderet” Systemet vil så skrive det indtastede beløb i kassekladden, men stadig beregne momsen af linjen. Dette kan efterfølgende ses under posteringer.

Hvis den finanskonto der posteres på har momskoden ”Ingen moms” pålagt, har det ingen betydning om der vinges af i boksen ”Moms inkluderet” eller ej. Her er det finanskontoen der bestemmer beregningen af momsen. Som i dette tilfælde så vil være 0.

Dette skal man være OBS på: - Er det den korrekte momskode der kommer frem ved valg af finanskonto – momskoden kan rettes ved at klikke på pilen i boksen.
- Er beløbet på fakturaen ikke inkl. moms, men der skal tillægges moms af beløbet – der skal IKKE vinges af i boksen ”Moms inkluderet”
- Er beløbet på fakturaen inkl. moms og skal der betales moms af beløbet – der vinges af i boksen ”Moms inkluderet”

Nedenstående ses eksempler, på de forskellige muligheder vedr. boksen ”Moms inkluderet” posteret på finanskonti med og uden moms.

Oplysninger indtastes og der vinges IKKE af i boksen ”Moms inkluderet”

Kassekladden vil se således ud. Her har systemet beregnet moms af de 100 kr. således det samlede faktura lyder på 125 kr.


På finanskontoen 10: Varekøb vil de 100 kr. være posteret mens momsen på de 25 kr. vil være posteret på finanskonto 1003: Indgående moms.

Posteringen af selve bilaget.

Oplysninger indtastes og der vinges af i boksen ”Moms inkluderet”

Kassekladden vil se således ud. Da beløbet er inkl. moms vil beløbet være magen til det indtastede. Systemet beregner automatisk momsen.


På finanskontoen 10: Varekøb vil de 80 kr. være posteret mens momsen på de 20 kr. vil være posteret på finanskonto 1003: Indgående moms.

Posteringen af selve bilaget.

Oplysninger indtastes, der vælges en finanskonto med koden ”Ingen moms” og der vinges IKKE af i boksen ”Moms inkluderet”

Kassekladden vil se således ud. Da der ikke er moms vil beløbet være magen til det indtastede. Systemet beregner automatisk momsen, som I dette tilfælde er 0 grundet finanskontoen.


På finanskontoen 10: Varekøb vil de 100 kr. være posteret. Og på finanskontoen 1006: Ingen moms vil der stå 0.

Postering af selve bilaget, hvor det ses at der ikke er beregnet moms af beløbet.

Oplysninger indtastes, der vælges en finanskonto med koden ”Ingen moms” og der vinges af i boksen ”Moms inkluderet”

Kassekladden vil se således ud. Da der ikke er moms vil beløbet være magen til det indtastede. Systemet beregner automatisk momsen, som I dette tilfælde er 0 grundet finanskontoen.


På finanskontoen 10: Varekøb vil de 100 kr. være posteret. Og på finanskontoen 1006: Ingen moms vil der stå 0.

Postering af selve bilaget, hvor det ses at der ikke er beregnet moms af beløbet.