Viderefakturering af momspligtige afgifter, gebyrer mm.

Det er muligt at importere alle momspligtige afgifter, gebyrer og fragt fra købsfakturaerne til salgsfakturaer så disse kan viderefaktureres.

1. Klik på fanen Administration og derefter knappen Salgsfakturaindstillinger

2. Markér i boksen ”Importer momspligtige afgifter, gebyrer og fragt til salgsfaktura” under punktet Salgsfaktura

3. Klik på knappen Gem

Linjerne vil herefter fremgå på fakturagrundlaget, når der læses linjer ind fra en sag.