Dan en fil til samlebetaling

En fil til samlebetaling indeholder alle de købsfakturaer og kreditnotaer der er udvalgt til betaling. Det er muligt at opsætte enkelte eller flere kreditorer til altid at skulle samlebetales.
Læs mere om det her: Opsæt din kreditor til samlebetaling

En forudsætning for at danne en fil til betaline er at du har oprettet mindst en bankaftale og dine kreditorbilag er opsat med betalingsinformation.
Læs mere her: Opret en bankaftale

1. Vælg fanen Kreditorer og klik derefter på knappen Ny betalingsfil

Der vises nu en oversigt over alle de fakturaer og kreditnotaer der er klargjort til betaling.

I oversigten vises alle forfaldne fakturaer og kreditnotaer, der ikke er markeret til udligning eller anden fil.

2. Markér boksen Brug samlebetaling for alle kreditorer

Nu vises alle åbne fakturaer og kreditnotaer med forfaldsdato inden for den valgte periode

OBS: Det er kun købsfakturaer med betalingstypen „Bankoverførelse“ man kan lave samlebetaling på.

3. Vælg de ønskede fakturaer og kreditnotaer der skal med i betalingsfilen, ved at vinge af i boksen til venstre

Ønsker du at vælge alle fakturaer og kreditnotaer i perioden, vinger du af i boksen Vælg alle

4. Navngiv betalingsfilen med et retvisende navn

5. Dan betalingsfilen ved at klikke på knappen Opret betalingsfil

Herefter danner systemet danne en fil indeholdende de valgte købsfakturaer, og danner samtidig en kassekladde indeholdende posteringerne.
Efterfølgende kommer nedenstående dialogboks

6. Klik på knappen Ja for at komme direkte til betalingsfilen. Vil du først tilgå betalingsfilen senere, findes den under Kreditorer og knappen Betalingsfiler

Under knappen betalingsfiler findes alle de filer der er dannet.

7. Klik på knappen Hent bankfil

8. Vælg hvilket bankformat der skal anvendes

9. Klik på knappen Hent bankfil

10. Bankfilen er nu gemt på din pc under downloads/overførsler og er klar til import i din bank.

Når du
har indlæst bankfilen i din bank, kan du bogføre betalingerne i E-Komplet. Ved dannelsen af en betalingsfil, dannes der automatisk en tilknyttet kassekladde med alle betalingerne, som nemt efterfølgende kan bogføres og dermed udligne alle sammen på én gang.

1. Klik på fanen Finans og derefter knappen Kassekladder

2. Klik på knappen Posteringer for at åbne kassekladden

3. Kontroller kladden og klik derefter på knappen Bogfør kladde

Betalingerne er nu bogført og fakturaerne er udlignet.