Opdatering 21.06.17 (sagsgruppe finanskonto til varesalg)

Du kan nu sætte finanskonti på dine sagsgrupper til håndtering af salg. Det betyder faktisk, at du nu kan fakturerer fra den finanskonto som du har valgt på sagsgruppen, uden du manuelt skal rette det.

Tilknyt finanskonti til dine sagsgrupper (Sti: administration→Sager→Sagsgruppe).

Der er lavet en del rettelser til visning af farver, beskrivelse og status i planlægningen. Fx vises status på aftale som separat banner. Og du kan nu se hele arbejdsbeskrivelse ved at holde musen over linjen med beskrivelsen.

Læs vejledning til det her

Sæt selv en slutdato når du opretter lønperioder. Og du kan nu køre med forskudte lønperioder, altså henover et månedsskifte.

  • Rettelse til Prismatrix udregninger når både avancegruppe og Katalogtype er sat (T8879)
  • Rettelse til mail-adresse-validering - store bogstaver er nu tilladt
  • På timeoversigt vises løndel nu uden 1.000 seperator (T8854)
  • Rettet fejl ved udskrivning af rykkere på aconto faktura (T8892)
  • Arbejdssedler kan nu vise debitornummer kolonne (T8877)
  • Rapporten budget er rækkefølgen på konti nu korrekt (T8890)
  • Avancegruppe debitor bibeholdes nu på debitor, ved sagsoprettelse (T8937)
  • Rettet fejl ved automatisk udfyldning af købsfakturalinje afdeling/bærer/formål ved flere linjer på flere forskellige sager (T8981)